INDRET ADVOCATS

DESAFIANT-NOS CONSTANMENT PER DONAR-VOS EL MILLOR SERVEI

Comencem

Qui som

Som un despatx especialitat exclusivament en Dret Públic amb més de 40 anys d’experiència. Constituïm una firma boutique del dret de l’Administració i de l’Urbanisme.

Els nostres advocats compten amb amplia experiència en les administracions públiques i amb els procediments i regles de l’administració. Tanmateix aportem amplia expertesa amb la defensa dels vostres drets davants els jutjats i Tribunals.

Sobre nosaltres

Què fem

40 ANYS D’EXPERIENCIA JURÍDICA

La nostra firma defensa els drets dels nostres clients en les diferents vessants del Dret Públic, com poden ser la contractació pública, l’urbanisme, el medi ambient, la funció publica i les relacions laborals així com aspectes fiscals i de tributs locals i estatals.

Els nostres serveis destaquen per oferir-vos una atenció personalitzada i trobar la proposta més adequada a les vostres necessitats, això implica l’assessorament jurídic, la consultoria i la defensa judicial davant els diferents jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

El nostre treball

On treballem

Disposem d’oficines a Barcelona i Vilafranca del Penedès

Les nostres oficines

Dubtes sobre una qüestió jurídica? Pregunta als nostres experts

Pregunta a un expert

urba
nis
me

con
trac
tació
púb
lica

fun
ció
púb
lica

dret
admi
nis
tra
tiu